Általános szerződési feltételek

 

Jelen weboldalt a Schwabinvest Plusz Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Schwabinvest Plusz Kft., (Szolgáltató) üzemelteti abból a célból, hogy vevőivel egy elektronikus piacteret létesítsen, ami a vevői számára a nyílászáró termékek egy helyen történő könnyebb áttekintését és megvásárlását teszi lehetővé.

Érvényes: 2022. január 1.

 
I.  Általános tudnivalók
 
I.1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely Schwabinvest Kft. által üzemeltetett http://www.nyilaszarobolt.hu webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.
 
I.2. A fentiekben megjelölt  http://www.nyilaszarobolt.hu webcímen történő vásárlás regisztráció nélkül történik, a webáruház online felületén keresztül. Minden egyéb rendelést is - így telefonon, telefaxon, levélben fogadni tudunk, de a rendelést csak írásos (pl. emal) megerősítés után tekintjük érvényesnek. A meglévő rendelések módosítását minden esetben írásban kérjük megtenni.
 
I.3. A webáruházat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet használhatja, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
 
I.4. Ügyfélszolgálat:
 
Schwabinvest Plusz Kft.
Cégjegyzékszám:  13-09-093790
Adószám:  12988598-2-13
Székhely:  2170 Aszód, Pesti út 21.
Statisztikai számjel: 12988598-4791-113-13
Telefon: +36-28 /401-585
Telefax: + 36-28 /401-585
E-mail:  info@nyilaszarobolt.hu
Nyitvatartási idő: H-P: 9-17 óráig, SZ: 9-12 óráig (télen zárva)
 
II.  Regisztráció
 
Az oldal használatához előzetes regisztráció nem szükséges, a rendelési adatokat a rendelési folyamat végén, a kosár tartalmának elfogadása után kell megadni.
 
III.  Böngészés, keresési lehetőségek
 
Az oldalon többféle keresési lehetőség kínálkozik a kívánt termék kiválasztására. Részletes útmutatót a vásárláshoz itt talál.
 
IV.  A megrendelés, a szerződés létrejötte
 
IV.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó tájékoztatást a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni. A színmintában megadott színek az elektronikus képalkotó eszközök eltérő beállításai miatt eltérhet a valóságtól. A gyártó/forgalmazó cégek által esetlegesen tévesen megadott termékinformációkért a Keresekdő nem tartozik felelősséggel.
 
IV.2. Vételár: a kiválasztott áru mellett feltüntetett webshop ár, amely már tartalmazza a forgalmi adót is. Fontos, hogy a végső vételár mellett a gyártó által ajánlott listaár is feltüntetésre kerül.
Az egyes gyártók/forgalmazók árai devizaárfolyamhoz kötöttek, ezért azok az árfolyam-változás függvényében gyakrabban változhatnak. Informatikai hiba miatti árváltoztatásra lásd IV.5. pontot.
 
IV.3. A Szolgáltató az ajánlatához annak visszavonásáig kötve van, a vételárra irányadó kötöttségre ld. IV. 2. pontot
 
IV.4. A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.
 
IV.5. A Szolgáltató a megrendeléstől számítva három munkanapon belül fenntartja magának a megrendelt termék árváltoztatásának jogát, abban az esetben ha internethálózati hiba miatt a termék vételára rosszul jelent meg a termék mellett, vagy a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. A Szolgáltató ezesetben telefonon vagy elektronikus levélben tájékoztatja a Vevőt az árváltozásról. A Vevő kérhet módosított megrendelést, vagy joga van megrendelését törölni és végleg elállni a vásárlástól.
 
IV.6. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
IV.7. A megrendelés akkor kerül elfogadásra, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A megrendelésről minden esetben automatikusan visszaigazolás készül. A megrendelés visszaigazolást a Vevő köteles átnézni és az esetleges módosítási javaslatait 24 órán belül jelezni a Szolgáltató felé. A hibásan megadott adatokból eredő téves teljesítésért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 
IV. 8. A szerződés a Kereskedő IV. 8. pontban meghatározott visszaigazolás Vevő részére történő megküldésével jön létre, amely szerződést a Szolgáltató iktat.
 
IV.9. A szerződés nyelve magyar.
 
 
V. Szállítási és fizetési feltételek
 
V.1. Az egyedi termékek megrendelése 50% előleg megfizetésével érvényes. Az előleg megfizetésének részletei a visszaigazolásban találhatóak. Amennyiben az előleg a visszaigazolástól számítot két héten belül nem érkezik meg számlánkra a megrendelés érvényét veszti és további jogkövetkemény nélkül törlésre kerül. Részletes tájákoztató a fizetési feltételekről itt olvasható.
 
V.2. A termékek ellenértékét lehetőség van többféle módon is kiegyenlíteni. A megrendelt árukat lehetőség van készpénzben, banki átutalással vagy utánvéttel kifizetni.
 
V.3. A szállítási határidőkről és raktárkészlet termékek rendelkezésre állásáról itt olvashat. 
 
V.4. A terméket igény esetén cégünk házhozszállítja. A megrendelt áru terméklapján megtalálható az irányadó szállítási határidő munkanapban vagy munkahétben kifejezve. Az áru időben történő kiszállításának feltétele az előleg számlánkra történő megérkezése. Részletes tájákoztató a szállítási feltételekről és a COVID járvány miatti változásokról itt olvasható.
 
V.5. Ha a Vevő bolti átvételt jelöl meg a megrendelésében az árút köteles 2 héten belül telephelyünkön átvenni. Ha az árút a Vevő a megérkezésének telefonos vagy email-en történő értesítését követő 2 héten belül nem veszi át vagy nem szállíttatja azt el, akkor a további tárolásra raktározási díjat számítunk fel, melynek összege 200 Ft+áfa/nap/nyílászárófelület négyzetmétere. Két hónap eltelte és további minimum két értesítő megküldése után cégünk jogosulttá válik az el nem szállított árú továbbértékesítésére.

 
VI. Elállási/ Felmondási jog
 
VI.1. A Vevő 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől. Elállási/ felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le amelyen a Vevő a terméket átveszi. Ezen határidőn belül a Vevőnek írásban vagy elektronikus úton nyilatkoznia kell ha élni kíván elállási/ felmondási jogával. Nem gyakorolhatja elállási/ felmondási jogát azon termékek esetében amelyek nem előre gyártottak, amelyek a Vevő kérése lettek legyártva. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Az elállási/ felmodási jogról ezen a linken tájékozódhat részletesen.
 
VI.2. A Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, ha Vevő által megrendelt árú raktárkészleten éppen nincs, a gyártóktól /beszállítóktól aktuálisan éppen nem beszerezhető, vagy beszerzése aránytalanul nagy nehézségekbe ütközik. Ezesetben a Szolgáltató javaslatot tehet más, hasonló helyettesítő termék szállítására mellyel kiváltható az eredetileg megrendelt árú. A Szolgáltató elállását indoklással együtt írásban (e-mail) teszi meg. A Szolgáltató elállása akkor is érvényes, ha korábban a Vevő megkapta a rendelést megerősítő automatikus visszaigazolását a megrendelésről. Az elállásból keletkező károkért  Szolgáltató nem felel.
 
 
VII. Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás
 
VII.1. Szavatosság: a vételárától, és a termék új vagy használt voltától függetlenül minden olyan termékre vonatkozik, amit természetes személy (fogyasztó) vásárol. Új terméknél a szavatossági idő 2 év. Ha ez idő alatt a termék gyártási hiba miatt elromlik, a terméket ingyenesen javítani, cserélni, a vételárat megfelelő mértékben csökkenteni, vagy végső esetben a vételárat az eredeti számla bemutatása után visszafizetni kell. Vitás esetben az első évben a Schwabinvest Plusz Kft kötelezettsége a nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba bizonyítása, ezután a fogyasztó kötelessége.

VII.2. Jótállás: Ha a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik a termék úgy, hogy ez annak a rendeltetésszerű használatát akadályozza, a hibás terméket ki kell cserélni. A jótállási jogok gyakorlása során a fogyasztó igényt tarthat javításra, cserére, árbeli kompenzációra vagy a vételár visszatérítésére. 

VII.3. A jótállási idő: hossza a tartós fogyasztási cikk árához sávosan igazodik:

-  10 ezer forint értéket el nem érő termékek esetén nincs kötelező jótállás

-  10-100 ezer forint értékű termékek kötelező jótállása 1 év

-  100-250 ezer forint értékűeké 2 év

-  250 ezer forint értéket meghaladó termékeknél a kötelező jótállás 3 év

VII.4. Ki éllhet jótállási jogával?: Jótállást csak a fogyasztó és a Schwabinvest Plusz Kft közt létrejött adásvételi szerződéseknél érvényesíthető, ha a vásárló jogi személy, akkor a forgalmazót – a felek eltérő megállapodásának hiányában – nem terheli jótállási kötelezettség.

VII.5. Jótállási határidő: a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Schwabinvest Plusz Kft vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának, vásárlásának napja. 

VII.6. Jótállásból eredő jogok: Főszabályként első körben a termék javításra, más esetekben kicserélésre kérül. A Schwabinvest Plusz Kft törekszik arra, hogy a kijavítást vagy a cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy számolni tudjon azzal, mikor használhatja újra a terméket. Javítás esetén az eredeti jótállási idő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatja. Ha fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréljük.

A termék vételárának visszafizetésére kerül sor, ha:

- a jótállási időtartam alatt már az első alkalommal történő javítása során megállapítható, hogy a termék nem javítható, és cserére sincs lehetőség,

- a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik és a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, nem kívánja a terméket a kereskedő költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, és cserére sincs lehetőség,

- a termék kijavításra 30. nap alatt nem kerül sor és cserére sincs lehetőség.

Vételár visszafizetés csak az eredeti számla bemutatása után lehetséges. 

VII.7. A jótállás érvényesítése: a bejelentés személyesen aszódi üzletünkben, vagy írásban (e-mail vagy posta) történhet. A bejelentéshez csatolni szükséges a jótállási jegyet, számlát, a fogyasztó elérhetőségét, a termék hibájának részletes leírását, a hibát jól bemutató fotókat, azt, hogy a termék be van-e már építve, ha igen akkor a beépítés helyét, illetve a termék milyen időpontokban tekinthető meg a szervízes kolléga által. 

VII.8. Egyéb tudnivalók: amennyiben a Vevő cégünk által történő beépítést nem igényelte kérjük hozzáértő nyílászáró beépítő szakemberrel építesse be a szerkezeteket. Ha a nyílászárók nem szakszerűen vannak beépítve a gyártó cég a hibás beépítésből eredő problémákra nem vállal garanciát és elveszíti a termékgaranciát is! Kérjük az alábbi szerkezetek beépítésénél minden esetben minősített nyílászáróbeépítő szakembert fogadjon: bejárati ajtók, nagyméretű üvegfalak, nagyméretű nyílászárók, aluminium küszöbös vagy toló erkélyajtók, tetősíkablakok, elektromos meghajtású szerkezetek. A nyílászáró vasalatának, zárjának, zárfogadóinak, küszöbének és más részének pontos beállítása illetve utánállítása a beépítő szakember feladata, ez nem a szerkezet gyártásából adódó garanciális hiba. Átadás utáni üvegtörésre vagy üvegrepedésre a garancia nem terjed ki.

Ha beállítási hiba lép fel olyan nyílászáró szerkezetnél amit nem a cégünk szakemberei építettek be, akkor kérjük, hogy a nyílászárót beépítő saját szakemberét hívja ki és vele állítassa be az szerkezetet. Ha ez nem sikerül akkor jelentse be a Schwabinvest Plusz Kft-hez és elindul egy szokványos garanciális eljárás. Cégünk munkatársa kimegy a helyszínre, megvizsgálja a bejelentett hibát és megkeresi annak okát. Amennyiben gyártási hibáról van szó garanciában, térítésmentesen a helyszínen kijavítja, vagy ha azt nem lehet javítani akkor javaslatot tesz a nyílászáró szerkezet kiszerelés utáni javíttatására illetve a részbeni vagy teljes újragyártására. A garancia csak Magyarország területén belül érvényes.

Ha a bejelentett hiba nem gyártásból adódó garanciális hiba hanem beépítési gondatlanságból illetve beállítási hiányosságból adódik, akkor a beépített szerkezetre elvész a garancia. Erről cégünk munkatársa a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel és azt átadja a Vevőnek. Egyúttal a várható költségek kikalkulálása mellett javaslatot tesz a hiba költségtérítéses kijavítására. A felmerülő költségeket a Vevő a munka végeztével a helyszínen készpénzben köteles kiegyenlíteni. A nyílászáró tartós és kifogástalan működéséhez szükséges a szerkezet évenkénti karbantartási munkálatainak elvégzése. A karbantartás elmulasztásából eredő károkért garanciális igényt nem lehet érvényesíteni.

VII.9. A Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait az ügyfélszolgálaton terjesztheti elő.
 
VII.10. A Vevő kijelenti:

A megrendelés visszaigazolásban foglalt specifikációkat – különösen a méretet, színt és nyitásirányt ellenőrizte, azokat megfelelőnek tartja; 

A nyílásirány meghatározása tekintetében a szükséges tájékoztatást megkapta;

Az egyes nyílászárók és kiegészítők színét - a kivitelezendő felületnek megfelelő mintán - mesterséges és természetes fényviszonyok mellett is ellenőrizte, azokat megfelelőnek tartja;

A termékhez tartozó beépítési segédletet elolvasta, és megértette;

A termékhez tartozó garancia kártya tartalmát elolvasta, és tudomásul vette az abban foglaltakat;

Tudomásul veszi, hogy beépítéskor a beépítési segédletben foglaltaktól való eltérés a garancia elvesztését eredményezheti;

Tudomásul veszi, hogy a garancia kártyán szereplő útmutatástól való eltérés a garancia elvesztését eredményezheti;

Szerelés, beépítés előtt, kicsomagolás után az alábbiakat ellenőrzi a rendelt terméken, különös tekintettel: típusát, színét, méretét, nyitásirányát, minőségét, a termék sértetlenségét. Amennyiben a megrendelésben szereplő adatoktól való eltéréseket, vagy minőségi hibákat tapasztal, azokat a beépítés előtt köteles jelezni, továbbá a beépítést nem folytathatja. Ellenkező esetben szavatossági igények nem érvényesíthetők.

A mennyiben a nyílászáró nyílásának kialakítása folyamatban van, úgy a megrendelésben megjelölt méretezésnek megfelelően kerül kialakításra;

Amennyiben a beltérre rendelt nyílászáró nagy hőmérséklet különbségű helyiségeket választ el, úgy ezen körülmény befolyással van a termék alapanyagára, és annak mechanikai elváltozását, deformálódását okozhatja. Forgalmazó által forgalmazott beltéri ajtók nem alkalmasak nagy hőmérséklet különbségű helyiségek közötti térelválasztásra, mivel ezen körülmények a termék deformálódását okozzák, melyre a garancia nem terjed ki.

Tudomásul veszi, hogy a belső nyílászáró termékek tárolása kizárólag fektetve, jól szellőztetett és nedvességtől mentes helyen történhet, 40-60 % relatív páratartalmú helyiségben, minimum 8 celsius fok hőmérsékleten. A termékek beépítése, és használata szintén ezen körülményeknek megfelelő helyiségben történhet.

Tudomása van róla, hogy a Vevő a polgári törvénykönyv szerződésszegésre vonatkozó szabályai szerint a szerződésszegéssel Forgalmazónak okozott kárét helytállni tartozik;

Tudomásul veszi, hogy a gyártói igazolt késedelem a Forgalmazó késedelmét kizárja.

 
VIII. Felelősség
 
VIII.1. A www.nyilaszarobolt.hu-n való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 
VIII.2. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.
 
VIII.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.
 
VIII.4. A szerver biztonsági beállításaiért, illetve rosszindulatú  (hacker vagy cracker) támadásokért, esetleges vírus vagy féreg támadásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vírusokról, vírustámadások elhárításáról a www.eset.hu oldalon tájékozódhat bővebben.
 
IX. Adatvédelem
 
IX.1. A Schwabinvest Plusz Kft. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatainak kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
 
IX.2. Adatvédelmi nyilatkozatunkat a főoldal, adatvédelem linkre kattintva töltheti le.
 
X. Egyéb
 
X.1. Az üzemeltetők a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosíthatják. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.
 
X.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők érvénytelennek nyilváníthatják a vevő vásárlását.
 
X.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Ehhez közös megegyezéssel igénybe veszik a Pest Megyei Békéltető Testületet, 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 6-8. III.em /331. T.: 1 269 0703, pmbekelteto@pmkik.hu
 
Amennyiben nem lehetséges a peren kívüli panaszkezelési mód, szerződő felek értékhatártól függően a Gödöllői Városi Bíróság joghatóságát kötik ki.
 
X.4. A jelen weboldal üzemeltetői az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősülnek, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartoznak.
 
 
Schwabinvest Plusz Kft
 
Aszód, 2022 január 1.

 

Ügyfélszolgálat
 •  

 •  
 • Telefon06 (28) 401-585
 •        06 (70) 949-6573
 •  
 • E-mailRendelési információ:
 •        info@nyilaszarobolt.hu
 •      
 • E-mailÁrajánlatkérés:
 •        iroda@nyilaszarobolt.hu
 •  
 • CímBemutatóterem: 
 •        H-2170 Aszód, Pesti út 21.
 •  
 •       Nyitvatartás:
 •       H-P:    9.00-17.00
 •       SZ.:    9.00-12.00
 •       V:       zárva
 •  

Hírek