Elállási/ felmondási jog

 

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől ami jelen webáruházban történő online vásárlással létrejött. A vásárlást akkor védi az elállási jog, ha az szabályosan a "kosár"-on keresztül történt és nem email-en, telefonon vagy egyéb felületen.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Schwabinvest Plusz Kft

2170 Aszód, Pesti út 21.

Tel./Fax.: 28 401 585

Email: info@nyilaszarobolt.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát. 

 

Az elállás/ felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli..

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ezért ha élni kíván az elállási jogával kérjük, hogy a termékekeket ne építse be, ne szerelje össze, ne fúrja át vagy fel és a megtekintése után minden eredeti tartozékával együtt az eredeti csomagolásba csomagolja vissza majd küldje el vagy hozza el részünkre.  

 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Emiatt a nem raktárkészleten lévő egyedi nyílászáró termékekre, vagy ablakpárkányokra, vagy nem dobozos kiszerelésű nyílászáró termékekre az elállási és felmondási jog nem érvényes. Így nem érvényes a 100x210 cm-től eltérő, nem magyar szabványos bejárati ajtókra sem (pl. 90x200, 90x210, 100x200 vagy 110x210 cm).

A könnyebb tájékozódás érdekében azon termékeink körét amelyekre érvényes az elállási/ felmondási jog külön pecséttel jelöltük!

 

 

Ügyfélszolgálat
 •  

 •  
 • Telefon06 (28) 401-585
 •        06 (70) 949-6573
 •  
 • E-mailRendelési információ:
 •        info@nyilaszarobolt.hu
 •      
 • E-mailÁrajánlatkérés:
 •        iroda@nyilaszarobolt.hu
 •  
 • CímBemutatóterem: 
 •        H-2170 Aszód, Pesti út 21.
 •  
 •       Nyitvatartás:
 •       H-P:    9.00-17.00
 •       SZ.:    9.00-12.00
 •       V:       zárva
 •  

Hírek