Szavatosság, garancia

 

Jótállási jegyek:

Jótállási jegy Delta nyílászárók

Jótállási jegy Velux nyílászárók

Jótállási jegy nyílászárók

Szavatosság: a vételárától, és a termék új vagy használt voltától függetlenül minden olyan termékre vonatkozik, amit természetes személy (fogyasztó) vásárol. Új terméknél a szavatossági idő 2 év. Ha ez idő alatt a termék gyártási hiba miatt elromlik, a terméket ingyenesen javítani, cserélni, a vételárat megfelelő mértékben csökkenteni, vagy végső esetben a vételárat az eredeti számla bemutatása után visszafizetni kell. Vitás esetben az első évben a Schwabinvest Plusz Kft kötelezettsége a nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba bizonyítása, ezután a fogyasztó kötelessége.

Jótállás: Ha a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik a termék úgy, hogy ez annak a rendeltetésszerű használatát akadályozza, a hibás terméket ki kell cserélni. A jótállási jogok gyakorlása során a fogyasztó igényt tarthat javításra, cserére, árbeli kompenzációra vagy a vételár visszatérítésére. 

A jótállási idő: hossza a tartós fogyasztási cikk árához sávosan igazodik:

-  10 ezer forint értéket el nem érő termékek esetén nincs kötelező jótállás

-  10-100 ezer forint értékű termékek kötelező jótállása 1 év

-  100-250 ezer forint értékűeké 2 év

-  250 ezer forint értéket meghaladó termékeknél a kötelező jótállás 3 év

Ki éllhet jótállási jogával?: Jótállást csak a fogyasztó és a Schwabinvest Plusz Kft közt létrejött adásvételi szerződéseknél érvényesíthető, ha a vásárló jogi személy, akkor a forgalmazót – a felek eltérő megállapodásának hiányában – nem terheli jótállási kötelezettség.

Jótállási határidő: a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Schwabinvest Plusz Kft vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának, vásárlásának napja. 

Jótállásból eredő jogok: Főszabályként első körben a termék javításra, más esetekben kicserélésre kérül. A Schwabinvest Plusz Kft törekszik arra, hogy a kijavítást vagy a cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy számolni tudjon azzal, mikor használhatja újra a terméket. Javítás esetén az eredeti jótállási idő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatja. Ha fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréljük.

A termék vételárának visszafizetésére kerül sor, ha:

- a jótállási időtartam alatt már az első alkalommal történő javítása során megállapítható, hogy a termék nem javítható, és cserére sincs lehetőség,

- a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik és a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, nem kívánja a terméket a kereskedő költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, és cserére sincs lehetőség,

- a termék kijavításra 30. nap alatt nem kerül sor és cserére sincs lehetőség.

Vételár visszafizetés csak az eredeti számla bemutatása után lehetséges. 

A jótállás érvényesítése: a bejelentés személyesen aszódi üzletünkben, vagy írásban (e-mail vagy posta) történhet. A bejelentéshez csatolni szükséges a jótállási jegyet, számlát, a fogyasztó elérhetőségét, a termék hibájának részletes leírását, a hibát jól bemutató fotókat, azt, hogy a termék be van-e már építve, ha igen akkor a beépítés helyét, illetve a termék milyen időpontokban tekinthető meg a szervízes kolléga által. 

A bejelentés kivizsgálása után rövid időn belül felvesszük a kapcsolatot a további ügyintézés elindításához.

Egyéb tudnivalók: amennyiben a Vevő cégünk által történő beépítést nem igényelte kérjük hozzáértő nyílászáró beépítő szakemberrel építesse be a szerkezeteket. Ha a nyílászárók nem szakszerűen vannak beépítve a gyártó cég a hibás beépítésből eredő problémákra nem vállal garanciát és elveszíti a termékgaranciát is! Kérjük az alábbi szerkezetek beépítésénél minden esetben minősített nyílászáróbeépítő szakembert fogadjon: bejárati ajtók, nagyméretű üvegfalak, nagyméretű nyílászárók, aluminium küszöbös vagy toló erkélyajtók, tetősíkablakok, elektromos meghajtású szerkezetek. A nyílászáró vasalatának, zárjának, zárfogadóinak, küszöbének és más részének pontos beállítása illetve utánállítása a beépítő szakember feladata, ez nem a szerkezet gyártásából adódó garanciális hiba. Átadás utáni üvegtörésre vagy üvegrepedésre a garancia nem terjed ki.

Ha beállítási hiba lép fel olyan nyílászáró szerkezetnél amit nem a cégünk szakemberei építettek be, akkor kérjük, hogy a nyílászárót beépítő saját szakemberét hívja ki és vele állítassa be az szerkezetet. Ha ez nem sikerül akkor jelentse be a Schwabinvest Plusz Kft-hez és elindul egy szokványos garanciális eljárás. Cégünk munkatársa kimegy a helyszínre, megvizsgálja a bejelentett hibát és megkeresi annak okát. Amennyiben gyártási hibáról van szó garanciában, térítésmentesen a helyszínen kijavítja, vagy ha azt nem lehet javítani akkor javaslatot tesz a nyílászáró szerkezet kiszerelés utáni javíttatására illetve a részbeni vagy teljes újragyártására.

Ha a bejelentett hiba nem gyártásból adódó garanciális hiba hanem beépítési gondatlanságból illetve beállítási hiányosságból adódik, akkor a beépített szerkezetre elvész a garancia. Erről cégünk munkatársa a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel és azt átadja a Vevőnek. Egyúttal a várható költségek kikalkulálása mellett javaslatot tesz a hiba költségtérítéses kijavítására. A felmerülő költségeket a Vevő a munka végeztével a helyszínen készpénzben köteles kiegyenlíteni. A nyílászáró tartós és kifogástalan működéséhez szükséges a szerkezet évenkénti karbantartási munkálatainak elvégzése. A karbantartás elmulasztásából eredő károkért garanciális igényt nem lehet érvényesíteni.

A Vevő tudomásul veszi, hogy beépítéskor a beépítési segédletben foglaltaktól való eltérés a garancia elvesztését eredményezheti.

A garancia csak Magyarország területén belül érvényes.

Szerelés, beépítés előtt, kicsomagolás után az alábbiakat ellenőrzi szükséges a rendelt terméken, különös tekintettel: típusát, színét, méretét, nyitásirányát, minőségét, a termék sértetlenségét. Amennyiben a megrendelésben szereplő adatoktól való eltéréseket, vagy minőségi hibákat tapasztal, azokat a beépítés előtt köteles jelezni, továbbá a beépítést nem folytathatja. Ellenkező esetben a garanciális igények nem érvényesíthetők.

Amennyiben a nyílászáró nyílásának kialakítása folyamatban van, úgy a megrendelésben megjelölt méretezésnek megfelelően kell kialakítani.

Amennyiben a beltérre rendelt nyílászáró nagy hőmérséklet különbségű helyiségeket választ el, úgy ezen körülmény befolyással van a termék alapanyagára, és annak mechanikai elváltozását, deformálódását okozhatja. Forgalmazó által forgalmazott beltéri ajtók nem alkalmasak nagy hőmérséklet különbségű helyiségek közötti térelválasztásra, mivel ezen körülmények a termék deformálódását okozzák, melyre a garancia nem terjed ki.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a belső nyílászáró termékek tárolása kizárólag fektetve, jól szellőztetett és nedvességtől mentes helyen történhet, 40-60 % relatív páratartalmú helyiségben, minimum 8 celsius fok hőmérsékleten. A termékek beépítése, és használata szintén ezen körülményeknek megfelelő helyiségben történhet.

Az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait az ügyfélszolgálaton terjesztheti elő.

 

Schwabinvest Plusz Kft

2022 január 1.


Ügyfélszolgálat
 •  

 •  
 • Telefon06 (28) 401-585
 •        06 (70) 949-6573
 •  
 • E-mailRendelési információ:
 •        info@nyilaszarobolt.hu
 •      
 • E-mailÁrajánlatkérés:
 •        iroda@nyilaszarobolt.hu
 •  
 • CímBemutatóterem: 
 •        H-2170 Aszód, Pesti út 21.
 •  
 •       Nyitvatartás:
 •       H-P:    9.00-17.00
 •       SZ.:    9.00-12.00
 •       V:       zárva
 •  

Hírek